Jeofizik Mühendisi Ömer Sönmez

- Yeraltı Su Etütleri

- Su Sondajı

- Zemin Etüdü

- Sismik Etütler

- Rezistivite Çalışmaları

- Maden Arama

- Arkeojeofizik 

- Depremsellik Araştırmaları

- İmar Planına Esas Etüt